Adatvédelem


 

Jelen adatkezelési szabályzat
a www.womanityfesztival.hu oldalra terjed ki.


A szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik felek kampányaihoz, marketing célú megjelenéseihez kapcsolódnak.

Az Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A Szolgáltató a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Az Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A www.womanityfesztival.hu oldal tartalma regisztráció, adatszolgáltatás nélkül megtekinthető.

A felhasználók nem sérthetik mások személyiségi jogait, kötelesek tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti.

Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.


Womanity Fesztivál - Várkert Bazár

2017. 03. 04.


LIMITÁLT HELYEK!

Előadótér - ÉLETEK & MÁRKÁK-

A SZÍNPADON-

jegy elővételes kedvezménnyel:


3800 Ft

Jegyvásárlás a Ticket Portál országos hálózatában